Những kiêng kỵ khi chọn đất cất nhà

Kiêng kỵ khi chọn đất làm nhà

Những kiêng kỵ khi chọn đất xây cất nhà

Chọn đất làm nhà phải rất chú ý kiên kỵ vì điều này liên quan đến những người sống trên mảnh đất đó. Người Hồng Kông xưa quan niệm: Nơi mà đông thấp tây cao thì phú, quý. Trước cao sau thấp môn hộ tuyệt diệt. Trước thấp sau cao trâu ngựa đầy đàn. Mặt