Hướng dẫn bói bài Tây

Hướng dẫn bói bài Tây đoán vận mệnh

Hướng dẫn bói bài Tây chi tiết như sau: I. Chuẩn bị xem bói bài. 1. Bộ bài dùng để bói là bộ bài được chọn chỉ gồm các lá từ 7 đến A. 2. Ngoài tên gọi theo số từ 7 đến 10, các lá từ J đến A còn có tên gọi lần