Bố trí phong thủy vườn cho sự bình yên gia đạo

Bình yên nhờ phong thủy

Bố trí phong thủy vườn cho sự bình yên gia đạo

Vườn luôn là nơi hỗ trợ, bồi bổ cuộc sống, hoán chuyển, thanh lọc môt trường cho các thành viên và mọi sinh vật trong NHÀ. Vườn xưa hay nay đều được thiết kế theo nguyên tắc ngũ hành: Sơn (núi), Mộc (cây cỏ), Thủy (nước) và Thổ (đất).   Chúng tạo ra sự hài