Bói tình duyên bằng máy tính chính xác

Rất đơn giản, bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính, bấm các con số và làm các phép tính…
boi tinh duyen3 Bói tình duyên bằng máy tính chính xác

 

Cùng xem : Hãy lấy số ngày tháng năm sinh cua ban ngày tháng năm sinh của người ấy => kết quả ra số chẵn thì chia 2, ra số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi nào kết quae ra 2 chữ số từ 10 đến 19. Bói tình duyên.

Ví dụ:  Mình sinh ngày 06/09/1991 và “người ấy” cua mình sinh ngày 28/12/1987, mình lay 2 dãy so này cong voi nhau:

06091991 28121987 = 34213978
Bạn để ý khi tình duyên nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 8 => số chẵn bạn lấy dãy số này chia cho 2: 34213978 /2=17106989 => số cuối cùng của dãy này là số 9 vậy là số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 và chia cho 2: (7106989 1) / 2= 8553495 vậy số cuối cùng lại là số lẻ, lại tiếp tục các bước trên. Bói tình duyên bằng máy tình thì các bạn cứ chia hết cho đến khi dãy số chỉ còn 2 chữ số từ 10 đến 19. Như vậy sau khi chia hết kết quả của mình là số 17. Dưới đây là kết quả của các con số của 2 bạn khi bói tình duyên bằng máy tính được.

10.   Thinh thích

11. Tham lam

12. Bạn bè

13. Có tình cảm

14. Tình yêu

15.Đơn phương

16. Ghét

17. Cho đoi

18.Vợ chồng

19. Bình thường
Sau khi bằng máy tính thì con số của mình là 17 =>cho đoi, hix đau lòng quá nhung đúng là su that!!!
Chúc vui ve và hanh phúc!!!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>